ETISK STRESS
Cart 0

Förstå och hantera etisk stress i er verksamhet


 

 
 
jeremy-bishop-502211-unsplash.jpg
 

För vem?

I många verksamheter ställs medarbetare och ledning dagligen inför etiskt svåra situationer. Vi lär ut konkreta verktyg för att hantera etisk stress och för att underlätta för medarbetaren att agera mer effektivt i etiskt stressade situationer. Läs mer om STOPP-modellen som är vår utgångspunkt i arbetet med etiskt problematiska situationer.