STOPP-modellen

 

 

STOPP står för Stanna, Tänk, Orientera dig, Prioritera och Planera. Varje del består av en eller flera tekniker som är väl kända och beprövade inom kognitiv beteendeterapi.

STOPP-modellen består av färdigheter som kan användas i sin helhet eller i de olika beståndsdelarna. Begreppet används inom orientering, som en hjälp när en utövare är eller riskerar att bli vilse i terrängen. Vi använder den som ett ramverk för att kunna applicera kraftfulla arbetssätt från kognitiv beteendeterapi i etiskt problematiska situationer.

Vi menar att etisk stress är just stress. Stress är i sig inte skadligt eller negativt. Det gäller också etisk stress som är en oundviklig reaktion i många verksamheter. Att hantera etisk stress effektivt kan minska känslostyrda beteenden, öka förmågan att göra val baserade på värderingar och att handla etiskt.

Vår målsättning är inte heller att lära ut vad som är rätt eller fel i en given situation. Vår målsättning är att förbygga undvikande och impulsiva strategier i etiskt stressade situationer. Detta genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt att utifrån riktlinjer, lagstiftning och etik agera hållbart. Kontakta oss för förslag på insatser och arbetssätt.